Ejnar Thomsen

(1897-1956) litteraturhistoriker. Var student fra Randers og blev en overgang dansklærer på Bogø. Det var dog næppe derfor alene at han nærede "en dyb interesse for den åndsbeslægtede Henrik Pontoppidan" der "resulterede i en række lødige artikler (...) samt i den store og meget inspirerende afhandling 'I følge med Henrik Pontoppidan'"1. Fra 1935 var han professor ved Københavns Universitet. Om Pontoppidan skrev Thomsen også:

23.7.1937: fødselsdagartikel i Vestkysten; ET havde indtil 1935 været seminarielærer ved Ribe Statsseminarium.

24.7.1939: fødselsdagsartikel i Fynes Stiftstidende med den pointe at Pontoppidan "snart kan fejre sin 60-Aars-Dag som Digter". Snarere end at henvise til afleveringen i marts 1879 af Hjemve, køber artiklen nok HPs egen hævdelse af at han skrev "Kirkeskuden" som 22-årig.

14.-15.8.1939: "Om det religiøse hos Henrik Pontoppidan", kronikker i Sorø Amtstidende. Geoptrykt(?) i Dansk Politik 24. og 31.8. s.å.

10.10.1939: "En Ribepræst for 100 Aar siden", Vestkysten. Om Dines Pontoppidan.

15.10.1939: "Til Vilhelm Andersen i Studenterforeningen", Berlingske Tidende.

Valdemar Rørdam

Ejnar Thomsen var meget optaget af Valdemar Rørdam, var selv i sine tidlige år lyriker og tilegnede i 1923 "Valdemar Rørdam Manden og Mesteren" samlingen Sagn og Sandt. Nye Digte hvis første digt "Jubal. En Fantasi" også er "Til Valdemar Rørdam". Thomsen arbejdede ivrigt for at Rørdam skulle få Nobelprisen og involverede Henrik Pontoppidan i sine forsøg som det kan ses af bevarede breve.

 

Notater fra Aage Henriksens portræt i Digteren og Kaldet 1957, s. 7-14:

"den lærde klunkestil, som Thomsen gjorde brug af i sin forskning" og som ikke "misklædte ham". Han havde en indfaldsrig og selskabelige ånd. Forbeholdet var hans udgangspunkt, han var skeptiker.

 
[1] DBL3: tilbage