Erik Dahlerup-Petersen

Som stud. theol. ved Københavns Universitet skrev Erik Dahlerup-Petersen (1909-2002) en opgave1 om "Ægteskabsskildringen og dens Funktion i Henrik Pontoppidans Forfatterskab". Den sendte han til Pontoppidan ledsaget af et brev af 3.5.1925, og der udviklede sig en lille korrespondance mellem de to.

Efer sin embedseksamen i 193? blev Dahlerup-Petersen ansat som lærer ved Odder Højskole. 1940-47 var han lærer ved Testrup Højskole, og 1947-49 forstander (sammen med hustruen Elin Appel) for Vestbirk Højskole. 1967-1971 forstander for Testrup Højskole.

 
[1] I et brev af 18.1937 til Poul Carit Andersen skriver Dahlerup-Petersen om denne afhandling at det

var en lille ret formaalsløs og umoden Samleropgave som jeg havde kaldt "Henrik Pontoppidans Ægteskabsskildring og dens Betydning for hans Forfatterskab" denne noget skruede Titel var inspireret af en Prisopgave, jeg havde besvaret til Aalborg Katedralskole, der hed "H.P.´s Naturskildring og dens Betydning for hans Forfatterskab" – Snart fortrød jeg, at jeg havde sendt H.P. den lille Afhandling, som han selvfølgelig ikke kunde være tilfreds med, meget fintfølende synes jeg meddelte han dette i et Brev (…)

tilbage