Citat uge 35

Selv dér, hvor man havde faaet sig indrettet en "Østergade" langs Strandkanten, med Promenade fra 2-4, har man i den sidste Maaned smægtende fulgt hvert lille gult Blad og utaalmodig talt Timerne til den Dag, da man anstændigvis atter kunde lade sig se med sin Flyttevogn i Byens Gader.
   Fisketurene paa Søen, Blomsterne, Klitten, Skoven og Havet – alt druknede i den ene store Længsel ind mod Blomstringen under Byens Gassole og elektriske Maaneskin.

I godt otte år boede den yngre Pontoppidan uden for København, og senere gjorde han meget for at udtrykke hvor inderligt hovedstaden og strøglivet var ham imod. Er det da pur fiktion når han midtvejs i sin første landslivsperioden, i oktober 1884, skriver denne tekst, der i forfatterskabet fulgte ham over Mimoser ind i Lykke-Per?

Pontoppidan var en sammensat natur.