Citat uge 41

Uge 41, 2002:

"Min Produktion var fra først til sidst et ganske privat Opgør med mig selv."

Citatet stammer fra et brev til Inger Holt fra 1936. Knut Ahnlund var den første forsker der kom til at læse det, og han citerede det i indledningen til sin doktordisputats fra 1956.