Citat uge 38

Uge 38, 2002:

"min Stilling til de radikale Synspunkter er den samme som den altid har været. Den er mig så at sige medfødt, fordi jeg er radikal af Natur."

Citatet stammer fra et brev stud. mag. Olaf Lauridsen fik som svar på en henvendelse mens han arbejdede på et speciale om Henrik Pontoppidans Stilling til Radikalismen. Han havde bedt forfatteren om en samtale. En artikel over specialet blev senere offentliggjort i tidsskriftet Edda 1938. Heri citerer han af brevet og fortsætter:

Dette er Pontoppidans egne ord om hans stilling til radikalismen personlig. Hærefter skal det da være opgaven at undersøge, hvorvidt han indtar den samme i værkerne og om denne er i overensstemmelse med hans personlige stiling.

Olaf Lauridsens artikel vil senere bliver lagt op her på netstedet.