Citat uge 27

"Kraftudfoldelse og Overskud er et Minus for kunstnerisk Arbejde."

Citatet er hentet fra Ib Ostenfelds kronik i Berlingske Aftenavis Weekend 10. jan. 1970: "Henrik Pontoppidans hjem i barndommen – og Lykke-Pers." Det kendes (endnu) ikke fra andre kilder. Hele denne kronik vil senere blive lagt op her på netstedet.

Forslag til Pontoppidan-citater til denne rubrik modtages gerne, skriv til Flemming Behrendt.