Henrik Pontoppidan til Andreas Schou
Sendt fra pr. Slangerup. 13. maj 1884

temmelig ligegyldig

Hjørlunde By.
pr.
Slangerup.
Tirsdag d. 13d Maj, 84

Hr. Forlagsboghdl. Andr. Schou!

Deres ærede Brev af 8d Maj har jeg modtaget, og jeg kan sige, jeg har ventet det længe. Selv til mine nærmeste Venner har De udtalt Dem om mig på en Måde, der – jeg antager altså med Deres bestemte Villie – måtte gjøre ethvert fremtidigt Tillidsforhold umuligt imellem os. Da jeg imidlertid stod temmelig ligegyldig overfor, hvorledes vort rent forrretningsmæssige Forhold vilde vende sig, ventede jeg, indtil De selv fremsatte Deres Ønske i den Retning. Efter nu√ at have modtaget Deres Forslag, beder jeg Dem sende mig en Opgjørelse af vort Mellemværende. Jeg skal da omgående sende Dem Pengene.

Ærbødigst
Henrik Pontoppidan