Henrik Pontoppidan til Henning Kehler
Sendt fra Charlottenlund. 18. oktober 1932

genopfriske polemiken med Rubow

18.10.32. Charlottenlund.

Hr. Magister Henning Kehler!

Jeg håber De vil tilgive mig denne utilladeligt forsinkede Kvittering for Modtagelsen af de venligt tilsendte Kroniker om Tidens Skribenter1. Forsinkelsen skyldes ikke Mangel på Interesse for Bogen eller dens Forfatter; men jeg har ikke gode Læseøjne og må tage min Lektyre ind dråbevis. Størsteparten af Indholdet kendte jeg jo forud fra min Avis; men det er dog først ved at læse Udtalelserne i Sammenhæng, at man får det rette Indtryk af dem. Navnlig gælder det naturligvis de længere Artikelrækker, f.eks. Polemiken med Prof. Rubow, som jeg har haft stor Glæde af at genopfriske.

Min bedste Tak for Venligheden!

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

 
[1] Kroniker: Poeter og Pedanter m. kapitel om Det forjættede Land, den om HP selv opr. fra 23.7.1932 i Berlingske Aftenavis. tilbage