Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Snertinge. 22. oktober 1900

årlige Udgifter

d. 22d Oktb 1900 Snertinge

Kære Bojesen!

Ja, nu er det nødvendigt, at vi kommer til en Afgørelse angående det Alimentationsbidrag, De har ment at kunne yde mig årlig som den til "Det nordiske Forlag" evigtfødende Novellefabrikant. Jeg har med Vilje udskudt Sagen lidt for at give Dem Tid til at danne Dem en Forestilling om, hvorledes "Lille Rødhætte" vil blive solgt, hvad der vel nemlig vil kunne få Indflydelse på Deres Mening om, hvorlangt De troer at kunne strække Dem. – Jeg fik jo i sin Tid af Philipsen 1000 Kr. Kvartalet; men så længe jeg har Gyldendal at betale til, kan jeg ikke nøjes med den Sum, og det er mig just om at gøre at blive sådan aflagt, 2 at jeg ikke behøver at se mig om efter Fortjeneste andet Sted fra. Jeg kan ikke få mine årlige Udgifter ned under 5000 Kr, og sålænge Gyldendal får min Finanslovsunderstøttelse på 1000 Kr, må jeg altså selv skaffe hele denne Sum, i hvert Fald på 200 Kr nær, så det altså med runde Tal bliver 1200 Kr Kvartalet eller (hvad jeg vilde foretrække) 400 Kr om Måneden.

Jeg håber nu, at De i altfald vil skænke mig 400 Kr straks (for indeværende Måned) og 400 Kr engang i November. Så kan vi jo altid nærmere tales ved.

Jeg skylder Tak for tilsendte Bladrecensioner. Efter dem at dømme har jo "Lille Rødhætte" fået en meget pæn Modtagelse.

Mange Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan