Referat af Bestyrelsesmøde 25. oktober 2000.

I mødet deltog: Chresten Reves, Niels Jørgen Cappelørn (NJC), Johannes Riis (JR), Birgitte Hesselaa (BH) og Flemming Behrendt (FB). - Fraværende: Mogens Pontoppidan Thomsen og Jon Helt Haarder.

Punkt 1. Bestyrelsen konstituerede sig således: Chresten Reves formand, Birgitte Hesselå næstformand, Flemming Behrendt projektansvarlig, sekretær og midlertidig kasserer.

Punkt 2. Forslag til forretningsordenen blev drøftet og vedtaget.

Punkt 3. Det af FB fremlagte forslag til handlingsplan for selskabet blev drøftet og vedtaget. Det blev endvidere besluttet at BH skulle deltage i redaktionen af hvervningsbrochuren og den kommende nyhedsbulletin Pontoppidana.

Punkt 4. Et driftsbudget for tiden frem til næste ordinære årsmøde blev vedtaget. Det forudsætter et medlemstal på minimum 100, heraf fem støttekontingenter. NJC foreslog at bede studerende hjælpe med personlig uddeling af hverningsbrochuren så den ikke på uddannelsesstederne blot henlå mellem bunkevis af andre henvendelser.

Punkt 5. Under eventuelt drøftedes rettighedshaveres og forlags holdning til anvendelse af Pontoppidan-tekster på netstedet. Er webanvendelse fremmende eller hæmmende for anden, indtægtgivende publikcering? JR udtalte sit forlags betænkelighed ved og p.t. pure afvisning af tilladelse til brug af andet end "smagsprøver".

Flemming Behrendt
bestyrelsens sekretær

 

Handlingsplan vedtaget 25. oktober 2000.

1. netstedets drift.

2. Afklaring og bearbejdning af rettighedshaveres holdning til indlægning af HP-tekster på netstedet.

3. Rejsning af projektmidler og midler til selskabets øvrige drift
- Forslag til virksomheder og legater der kan ansøges om bidrag, støttemedlemskab el. lign.

4. Den grafiske udformning og tekniske perfektionering af netstedet.
- I samarbejde med en sponsor? Berlingske Online? Ashton IT Group? IBM?
-
Købt på markedet. Tilbud indhentes.

5. Oprettelse af kontakt til lektorer i udlandet med henblik også på fremmedsprogede versioner af netstedet.

6. Indlæg af materialer på netstedet
-
Skjerbæks bibliografi - de ikke trykte dele - i samarbejde med DSL
- Den skjerbækske brevdatabase - i samarbejde med KB
- Birgitte Hesselaas Pontoppidan-bidrag
- Søren Gravesens afhandling om "Pontoppdan og Dostojevskij"
- Flemming Behrendts speciale fra 1964 - i samarbejde med Odense Universitetsforlag; korrektur skal færdiglæses og teksten skal tilrettelægges for html.
-
Andre Pontoppidan-specialer fra Kgl. Biblioteks arkiv - med forfatternes tilladelse og hjælp.
- Bay & Bredsdorffs brevudgave i udbygget form.
- Pontoppidans digte i Einar Nielsens tilrettelæggelse.
- Pontoppidans journalistik - i samarbejde med forlagene bag de to trykte udvalg.

HOME