Nyt fra redaktøren

Pontoppidan biografien

Det er næppe længere nogen hemmelighed at jeg i mere end 15 år, med stigende intensitet, har arbejdet på den "definitive" Pontoppidan-biografi. Det er et meget stort projekt der betyder at resultatet ikke er definitivt. Hvis man er utilfreds med resultatet, kan man skrive sin egen version. Alle de anvendte og citerede kilder ligger nemlig på www.henrikpontoppidan.dk. Det er en af grundene til at arbejdet har taget så lang tid.

Det skal heller ikke være nogen hemmelighed at Bille Augusts igangværende projekt med en tv-serie og en spillefilm bygget over Lykke-Per har sat skub i færdiggørelsen og afslutningen af biografien. Der mangler endnu et stykke vej, men sammen med forlaget, Syddansk Universitetsforlag, tør jeg nu love at biografien udkommer 1. april 2019.

At det er Syddansk Universitetsforlag der er udgiver, skyldes ikke mindst at netstedet www.henrikpontoppidan.dk er hjemmehørende på SDU, at Pontoppidan Selskabet har samarbejdet med dem om det eneste bind der nogensinde udkom i selskabets Skriftserie, Undergangens angst (2004), og at forlaget i sin tid bekostede indskrivningen af min universitetsopgave fra 1964 om "Henrik Pontoppidans omarbejdelser". Forlaget er derfor langt bedre motiveret end de fleste andre til at formidle det omfattende samarbejde mellem den trykte bog der bliver begrænset af omfang og utynget af kommentarer, og den længere e-bogsudgave der har hele apparatet og forsyner alle citater med link til kildestedet på www.henrikpontoppidan.dk.

Flemming Behrendt