Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Halls Allé 13. 18. oktober 1908

Gustav Wieds grandiose Ugenerthed


18/10 08
Halls Allé 13
Kbhvn. V.

Kære Professor Brandes!

Jeg har været bortrejst et Par Uger og kom hjem iaftes, netop tidsnok til, at min Kone og Datter kunde benytte de to Billetter, De var så elskværdig at sende os, og som lå her og ventede. Selv var jeg plaget af Tandpine og måtte blive hjemme. Vi siger Dem nu allesammen Tak for den store Opmærksomhed.

Det er mig en stor Opmuntring, at de har haft lidt Fornøjelse af min lille Fortælling. Det er altid med dårlig Samvittighed, jeg sender Dem 2 en ny Bog. Jeg veed jo, hvordan der skyller Literatur henover Dem fra alle Kanter, og alle fører til Deres Interesse. Særlig i denne Tid må De have det slemt. Jeg har selv lige sluttet Læsningen af Wieds nye Roman1 og er imponeret af hans grandiose Ugenerthed.

Med venlig hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Roman: der må være tale om Fædrene æde Druer, der udkom 1908, tilegnet Georg Brandes i Beundring og Venskab. tilbage