Erindringsproblemet hos Pontoppidan og Ibsen

– med utgangspunkt i Minder (1893) og Den gamle Adam (1894).

Foredraget sammenligner erindringens poetologiske funksjon hos de to forfattere, uten å komme med påstander om en eventuell påvirkning fra Ibsen på Pontoppidan. Et naturlig utgangspunkt er Kierkegaards skille mellom hukommelse og erindring og betoningen av innbildningskraftens rolle i erindringsprosessen. Dette senromantiske erindringsbegrepet transformeres imidlertid betydelig gjennom naturalismens arv- og miljøtenkning – slik blir Ibsens "gengangere" til slektens ubevisste erindring, mens Kierkegaard omvendt krevet en uhyre refleksjon av erindringen. Fortidens makt er et hovedtema hos både Pontoppidan og Ibsen, men deres forestilling om hvordan fortiden skal takles, er ulik, og får også en annen karakter på 1890-tallet: Både hos Pontoppidan og Ibsen blandes romantiske elementer med patologiske: Pontoppidan snakker om "Mindernes Mareridt" og en flukt "ind i Forgangenhedens Genfærdsverden", mens Ibsen etter hvert oppgir den retrospektive metode som en vei til individets frigjøring og lar sine dramatiske personer gå rundt som levende døde. Erindringen viser seg som en uoppløselig sammenblanding av facts og fiction og representerer like mye en flukt som mulighet for ny erkjennelse.